Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Är du säker?

Är du säker på att du vill ge upp på det här problemet? Du kommer aldrig mer få chansen att svara på det.

Du kan bara ge upp på 5 problem om dagen (ibland kan det vara värt det att försöka sig på ett svårare!).

Är du säker?

Är du säker på att du vill hoppa över det här problemet? Du kan alltid komma tillbaka senare, men du kan bara hoppa över ett problem om dagen.

Anmäl problem

Jag vill anmäla detta problem eftersom...

Avbryt

Du kan försöka 3 gånger till innan du måste vänta. Du kan försöka igen om .

Jag tänker på ett tresiffrigt tal.

Med vart och ett av talen 543, 142, 562 har mitt tal en exakt likadan siffra på samma position (ental, tiotal eller hundratal), medan de andra två siffrorna är annorlunda i mitt tal. Vilket tal tänker jag på?

Du kan försöka 3 gånger till innan du måste vänta. Du kan försöka igen om .