Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Är du säker?

Är du säker på att du vill ge upp på det här problemet? Du kommer aldrig mer få chansen att svara på det.

Du kan bara ge upp på 5 problem om dagen (ibland kan det vara värt det att försöka sig på ett svårare!).

Är du säker?

Är du säker på att du vill hoppa över det här problemet? Du kan alltid komma tillbaka senare, men du kan bara hoppa över ett problem om dagen.

Anmäl problem

Jag vill anmäla detta problem eftersom...

Avbryt

Du kan försöka 3 gånger till innan du måste vänta. Du kan försöka igen om .

Hur många poäng kan man teoretiskt få som mest i tävlingen Borromeiska Trianglar idag?

Förtydligande: Den dagen bestod tävlingen av 25 problem i ett 5x5-rutnät.

För varje korrekt löst problem får man 1 poäng, plus ytterligare 1 poäng per korrekt löst problem i intilliggande rutor (som gränsar längs med en sida). Poängen för rutan kan uppdateras även i efterhand, allt eftersom man löser fler problem intill.

Du kan försöka 3 gånger till innan du måste vänta. Du kan försöka igen om .