Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Är du säker?

Är du säker på att du vill ge upp på det här problemet? Du kommer aldrig mer få chansen att svara på det.

Du kan bara ge upp på 5 problem om dagen (ibland kan det vara värt det att försöka sig på ett svårare!).

Är du säker?

Är du säker på att du vill hoppa över det här problemet? Du kan alltid komma tillbaka senare, men du kan bara hoppa över ett problem om dagen.

Anmäl problem

Jag vill anmäla detta problem eftersom...

Avbryt

Du kan försöka 3 gånger till innan du måste vänta. Du kan försöka igen om .

a, b och c är tre olika siffror skilda från 0

Låt a vara mindre än b och b mindre än c.

Om summan av alla tresiffriga tal som kan bildas med siffrorna a, b, c är lika med 1554, vad är då värdet på c?

Du kan försöka 3 gånger till innan du måste vänta. Du kan försöka igen om .