Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - gy1

Med vilken siffra slutar produkten av alla tal som är delbara med 2021, men som är mindre än 20210?

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Hitta alla tresiffriga tal som består av bara jämna siffror och som är delbara med sin egen sifferprodukt. Skriv in alla svaren i stigande ordning i svarsrutan utan mellanslag.

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

På en fabrik försökte man packa in ägg i tio-pack för att räkna dem, men då fattades det 2 ägg för att det skulle bli ett helt antal fyllda tio-pack. Då räknade man om äggen genom att placera dem i tolv-pack. Då vart det 8 ägg över. Hur många ägg fanns det om man vet att det var fler än 300 men färre än 400? Ange alla möjligheter i stigande ordning. (Om du till exempel tror att svaren är 10, 20 eller 30 ägg, skriv in "102030" i rutan.)

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Bestäm det minsta talet över 10 som ger rest 1 oavsett om man delar det med 2, 3, 4, 5, 6 eller 8.

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy1

Alexander är yngre än 60 år. Han fyllde 5 år på en tisdag. Vilken veckodag fyllde Alexander 45 år? Svara med ett tal: 1 = måndag, 2 = tisdag och så vidare.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Sätt in talen 2, 5, 7 och 11 på rutornas plats så att resultatet av uträkningen blir korrekt. Varje tal ska sättas in exakt en gång.

5(+3(+4(+13)))=20205\cdot(\square + 3\cdot(\square +4\cdot(\square +13\cdot\square)))=2020

Svaret blir talen skrivna direkt efter varandra i ordningen de står från vänster till höger.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Det finns fem tal i grupp A: 151, 242, 802, 79, 298. Det finns fem tal i grupp B: 753, 444, 84, 655, 297. Man tog ett tal från grupp A och adderade det till ett tal från grupp B. Summan som man fick blev ett tal som är med i 3:ans tabell. Vilken summa fick man?

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy1

Fem heltal står på en cirkel. Vilka två eller tre tal man än väljer efter varandra, så är deras summa aldrig med i 3:ans tabell. Hur många av de fem talen kan vara med i 3:ans tabell?

Ange alla möjligheter på detta antal och skriv svaren i rutan i stigande ordning.

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy1

<<<<<
  • sida 1 av 5
  • 8 resultat per sida
>>>>>