Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@JanMalte

  Årskurs 1 - 7

  Problem@JanMalte

   Årskurs 1 - 7

   När jag var 6 var min syster hälften så gammal som mig. När jag är 60, hur gammal är min syster då?

   Problem@JanMalte

    Årskurs 1 - 7

    Problem@JanMalte

    Årskurs 3 - 9

    Problem@JanMalte

    Årskurs 3 - 9

    Ett tåg åker en sträcka mellan Tokyo och Sapporo på 7,5 timmar. Ett annat tåg kan halvera tiden genom att det kör 360 km/h med passagerare men dess maxhastighet är 400 km/h. Hur lång tid skulle det ta för det andra tåget att köra samma sträcka om det skulla köra i 400 km/h? Svara i antalet minuter.

    Problem@JanMalte

    Årskurs 3 - 9

    Problem@JanMalte

     Årskurs -

     Problem@JanMalte

      Årskurs -

      Problem@JanMalte

       Årskurs -

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - gy3

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - gy3

       Vilket är det minsta antalet kvadrater som en 8x7-rektangel kan delas upp i om man endast får dela längs med rutornas gränser?

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - gy3

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 7

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 7

       Efter att vandrarna hade gått 1 km, och sedan ytterligare halva vägen som var kvar att gå, så hade de kvar att gå en tredjedel av den totala vägen och en 1 km. Hur långa är hela vandringsvägen? Svara i antalet km.

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 7

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 6

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 6

       Direktörens semester började 2 juli och slutade 29 augusti. Hur många dagar lång semester hade direktören?

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 6

       Problem@joltmupp

       Årskurs 3 - gy1

       Problem@joltmupp

       Årskurs 3 - gy1

       Med vilken siffra slutar produkten av alla tal som är delbara med 2021, men som är mindre än 20210?

       Problem@joltmupp

       Årskurs 3 - gy1

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 9

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 9

       En anka och en and tävlar i triathlon. Distansen bestod av tre lika lång sträckor för sprint, simning och flygning. Ankan sprang, simmade och flög med samma hastighet. Anden sprang hälften så snabbt som ankan, men simmade dubbelt så fort. Vem flög snabbare och hur många gånger snabbare om de startade och kom i mål samtidigt?

       Skriv först 1 om det var ankan som flög snabbare eller 2 om det var anden som flög snabbare. Därefter skriv antalet gånger de flög snabbare i jämförelse med den andra.

       Problem@joltmupp

       Årskurs 1 - 9

       <<<<<
       • sida 1 av 37
       • 8 resultat per sida
       >>>>>