Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

taggar 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Bilda det minsta möjliga talet med hjälp av talen 415, 43, 7, 8, 74 och 3 genom att skriva alla de efter varandra.

Skriv ner det minsta niosiffriga talet där alla siffrorna är olika.

Skriv ner det största niosiffriga talet där alla siffrorna är olika.

På datorskärmen står talet 1234512345123451234512345. Ta bort 10 siffror från det talet så att talet som står kvar är så stort som möjligt. Skriv talet som blir kvar.

Med hjälp av siffrorna 0, 5 och 9 bilda det största möjliga tresiffriga talet. Siffrorna i talet måste alla vara olika.

Problemet kommer från boken "Populära problem", Liber bokförlag

Alek har fem stycken kort med talen 2020, 12, 21, 109 och 3 på. Med hjälp av dem vill han bygga ihop det största möjliga talet genom att lägga korten efter varandra. I vilken ordning borde han lägga korten?

Skriv ner talet som består av 25 tusental, 25 hundratal, 25 tiotal och 25 ental.

Du ska skriva en siffra till höger om talet 35 så att det talet som bildas blir jämnt delbart med 3.

Hur många olika lösningar finns det på den uppgiften? Ange antalet möjliga svar.

<<<<<
  • sida 2 av 2
  • 8 resultat per sida
>>>>>