Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

taggar 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@Aron

Årskurs 8 - gy3

Problem@Aron

Årskurs 8 - gy3

En uppdelning av ett positivt heltal AA i summatermer A=a1+a2++an(n1)A = a_1 + a_2 + … + a_n \: (n \geq 1) kallar vi för palindromialt om ai=an+1ia_i = a_{n+1-i} för 1in1 \leq i \leq n, det vill säga om a1=ana_1 = a_n och a2=an1a_2 = a_{n-1} osv. Bestäm antalet palindromiella uppdelningar för talet 20202020.

(Vill du skriva upphöjt med i svaret skriver du summan av exponenten och basen, t.ex n+bn+b istället för nbn^b)

Problem@Aron

Årskurs 8 - gy3

Problem@Saillido

Årskurs 7 - gy3

Problem@Saillido

Årskurs 7 - gy3

Tre rader med tal är skrivna på ett papper. Varje rad innehåller tre olika positiva heltal. För varje rad bildas summan och produkten av de tre talen. Talen är sådana att de tre radsummorna är lika, medan de tre produkterna är olika; produkterna är minst för den första raden och störst för den tredje. Vilken är den minsta möjliga radsumman?

Från kvaltävlingen i skolornas matematiktävling 2008

Problem@Saillido

Årskurs 7 - gy3

<<<<<
  • sida 1 av 1
  • 8 resultat per sida
>>>>>