Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy3

Vilket är det minsta antalet kvadrater som en 8x7-rektangel kan delas upp i om man endast får dela längs med rutornas gränser?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Efter att vandrarna hade gått 1 km, och sedan ytterligare halva vägen som var kvar att gå, så hade de kvar att gå en tredjedel av den totala vägen och en 1 km. Hur långa är hela vandringsvägen? Svara i antalet km.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Direktörens semester började 2 juli och slutade 29 augusti. Hur många dagar lång semester hade direktören?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - gy1

Med vilken siffra slutar produkten av alla tal som är delbara med 2021, men som är mindre än 20210?

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - gy1

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

En anka och en and tävlar i triathlon. Distansen bestod av tre lika lång sträckor för sprint, simning och flygning. Ankan sprang, simmade och flög med samma hastighet. Anden sprang hälften så snabbt som ankan, men simmade dubbelt så fort. Vem flög snabbare och hur många gånger snabbare om de startade och kom i mål samtidigt?

Skriv först 1 om det var ankan som flög snabbare eller 2 om det var anden som flög snabbare. Därefter skriv antalet gånger de flög snabbare i jämförelse med den andra.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Hitta alla tresiffriga tal som består av bara jämna siffror och som är delbara med sin egen sifferprodukt. Skriv in alla svaren i stigande ordning i svarsrutan utan mellanslag.

Problem@joltmupp

Årskurs 4 - gy3

Problem@joltmupp

  Årskurs 1 - 9

  Problem@joltmupp

   Årskurs 1 - 9

   En butik har fått leveranser av fina vykort, 10 högar med 100 stycken i varje hög. En kund vill ha 5 högar med 80 vykort i varje hög. Man får flytta vykort, men bara ett i taget, och varje flytt tar butiksbiträdet 1 sekund. Hur snabbt kan hen förbereda högarna åt kunden? Svara i antalet sekunder.

   Problem@joltmupp

    Årskurs 1 - 9

    Valentina tänker på ett heltal från 7 till 70. Man får ställa frågor till henne som hon kan svara ''ja'' eller ''nej'' på. Hur många frågor behövs för att garantera veta vad talet är (efter att man fått veta svaret på den sista frågan)?

    <<<<<
    • sida 1 av 36
    • 8 resultat per sida
    >>>>>