Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Årskurs 1 - gy3

Årskurs 1 - gy3

Lars går längs med en väg med konstant hastighet. Var 6:e minut ser han en buss som åker förbi honom och var 3:e minut möter han en buss som åker åt andra hållet. Bussarna åker med samma fart åt båda håll och startar från ändhållplatserna med jämna mellanrum. Hur långa är dessa mellanrum i minuter?

Årskurs 1 - gy3

Årskurs 2 - gy1

Årskurs 2 - gy1

Rita en 3x5-rektangel och tänk att den mittersta rutan är ett hål (du kan måla över den rutan). På hur många sätt kan man skära figuren i två likadana delar?

Man får endast skära längs med linjerna i figuren. Att skära innebär att t.ex klippa med en sax.

Uppdelningar som man får från varandra genom spegling eller rotation räknas som samma.

Årskurs 2 - gy1

Årskurs 3 - 9

Årskurs 3 - 9

De fem kompisarna Anna, Kajsa, Siri, Viggo och Pekka köpte var sin glass på ett café. Två av kompisarna köpte jordgubbsglass och tre köpte chokladglass. Viggo och Anna köpte glassar av samma sort medan Anna och Kajsa köpte glassar av olika sort. Man vet att Siri och Kajsa också köpte olika sorts glassar. Vilka köpte jordgubbsglass? (när du ska svara är Anna=1, Kajsa=2, Siri=3, Viggo=4 och Pekka=5 och svara med personen som har den minsta siffran först, svaret kommer att bli ett sammansatt tal av de som köpte jordgubbsglass.) t.ex om det är allihopa som har ätit jordgubbsglass svarar du 12345

Årskurs 3 - 9

Av 27 kuber av storleken 1x1x1 limmade man ihop en kub av storleken 3x3x3 genom att alla kontaktytor limmades. För att limma ihop två sidor använde man en droppe lim varje gång. Hur många droppar lim använde man totalt?

Årskurs 7 - gy3

Årskurs 7 - gy3

Talet aa är delbart med 2, med 3, med 4 och med 5. Vad är summan av alla de positiva heltalen som aa är delbart med om aa är det minsta positiva heltalet som uppfyller villkoret?

Årskurs 7 - gy3

Maria, Jakob och deras pappa går till skolan tillsammans. Under tiden som pappa tar 3 steg, så tar Maria 5 steg. Under tiden som Maria tar 3 steg, så tar Jakob 5 steg. Maria och Jakob räknade till att de tog 400 steg till skolan tillsammans. Hur många steg tog deras pappa till skolan?

Årskurs 3 - gy1

Årskurs 3 - gy1

Skär en 4x4 kvadrat i två likadana halvor, som alltså har samma form och storlek. Du får endast skära längs med linjerna i figuren. Att skära innebär att t.ex klippa med sax.

På hur många olika sätt kan man skära figuren i två likadana halvor?

Sätten som man får från varandra genom spegling eller rotation räknas som samma.

Årskurs 3 - gy1

<<<<<
  • sida 36 av 37
  • 8 resultat per sida
>>>>>