Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

taggar 

 

ordnade efter 

datum

.

Om Isabelle lägger alla sina böcker i högar om två så får hon en bok över. Om hon lägger alla sina böcker i högar om tre så får hon två böcker över. Hur många böcker får hon över om hon lägger alla sina böcker i högar om sex?

(Skriv alla möjliga svar efter varandra i storleksordning. Till exempel om de möjliga svaren är 0 och 2 skriv "02" i svarsrutan.)

Trädgårdmästaren vill plantera 20 träd längs med parkvägen: aspar och björkar. Hon vill inte att det ska finnas exakt 3 träd mellan två björkar någonstans. Hur många björkar han hon som mest plantera?

Årskurs 3 - 8

Årskurs 3 - 8

Tre kryssningsfartyg åker in i hamnen efter varje kryssning. Första fartyget gör kryssningen på 8 dagar, andra på 10 dagar, tredje på 15 dagar. Idag startade alla fartygen sina kryssningar samtidigt. Efter hur många dagar som minst kommer alla tre fartygen komma samtidigt till hamnen igen?

Årskurs 3 - 8

Hur många kuber består figurerna av tillsammans?

På en idrottslektion ställde sig hela klassen på ett led. Först skulle vart sjunde barn räcka upp vänsterhanden och gå ur ledet. Sedan skulle vart tredje barn i ledet räcka upp högerhanden och gå ur ledet och till sist skulle vart femte barn räcka upp båda händerna och gå ur ledet. Till sist var det 15 barn som stod kvar i ledet.

Lägg ihop summan av all möjliga antal barn i klassen.

Årskurs 1 - gy3

Årskurs 1 - gy3

Hur många kuber måste man lägga till för att bygga ett till lager längst ner i konstruktionen, om mönstret ska fortsätta?

Årskurs 1 - gy3

<<<<<
  • sida 1 av 1
  • 8 resultat per sida
>>>>>