Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@Ivar

Årskurs 8 - gy3

Problem@Ivar

Årskurs 8 - gy3

Vad är sannolikheten att få en "stjärna" på denna fråga genom gissning (alla möjliga svar anses lika sannolika) ifall alla möjliga svar är heltal mellan 1 och 100 och om man skulle får en "stjärna" ifall den absoluta skillnaden mellan det korrekta svaret och gissningen är högst 91? Svara i antalet hela procent

Problem@Ivar

Årskurs 8 - gy3

Vid hur många tal kommer siffran fyra dyka upp från 1 till 400?

Problem@fcumlin

Årskurs 1 - 5

Problem@fcumlin

Årskurs 1 - 5

På en farm finns det kor, hästar och får. Alla utom två är får, alla utom två är hästar samt alla utom två är kor. Hur många djur finns på farmen?

Problem@fcumlin

Årskurs 1 - 5

Problem@Dux

Årskurs 5 - gy1

Problem@Dux

Årskurs 5 - gy1

Hermione ska göra en brygd som gör att man kommer ihåg det man tidigare glömmt bort. Hon blandar samman fyra droppar flytande kväve, tre droppar salvia, en droppe med pepparmynta, en droppe svett från en drake och blandar sedan ut med tre dl vatten. Men när hon har gjort allt detta fungerar inte brygden. Hon kommer sedan på att hon glömt att haft i pepparrot och adderar två droppar. Neville får sedan testa 50 ml av bryggden som gör att han kommer ihåg saker från ungefär en timme tillbaka. Sedan får han direkt testa 100 ml som gör att han kommer ihåg saker från ungefär 3 timmar tillbaka. Efter en månad hittar Neville den orörda flaskan som bryggden står i och testar att dricka upp hela flaskan. Hur långt tillbaka kommer han teoretiskt med dessa data komma ihåg saker han har glömmt? Svara i minuter.

Problem@Dux

Årskurs 5 - gy1

Några bin kom och satte sig på en kub. På alla sidor sitter nu olika många bin. Hur många bin kan det vara som minst totalt?

Om ett bi sitter på en kant så räknas det som att den sitter på två av sidorna, om det sitter i ett hörn så räknas det som att den sitter på tre. Det kan maximalt sitta ett bi på varje hörn.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

I en schackturnering med 10 deltagare spelar alla mot alla en gång. Den som vann fick 7 poäng (för vinst får man 1 poäng, för lika 1/2, för förlust 0). Vilket är det största möjliga antalet oavgjorda partier som kunde skett i turneringen?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Obi-Wan Kenobi visar Luke sina jedi-tricks!

Luke tänkte på ett tal, delade det med 4, multiplicerade resultatet med 3, adderade 2, drog bort 12, delade med 2 och fick talet 4. Obi-Wan kunde säga direkt vilket tal Luke tänkte på från början. Vilket tal var det?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Årskurs 3 - gy3

Årskurs 3 - gy3

Hur många dussin får man om man multiplicerar 3 dussin med 6 dussin?

Årskurs 3 - gy3

<<<<<
  • sida 2 av 5
  • 8 resultat per sida
>>>>>