Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Bestäm antalet tresiffriga positiva heltal där hundratalssiffran är större än tiotalssiffran.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Sex kottar ligger så som bilder visar. Hur många trianglar går det att rita som har kottarna som hörn?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Bestäm summan av alla tresiffriga tal som kan skrivas med hjälp av siffrorna 1, 3 och 5 sådana att alla tre siffrorna förekommer var sin gång i talet.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

En chokladkaka består av 12 rutor där vissa är av mörk och vissa är av vit choklad (se bild). Godiskungen vill skära ut en 2x2-kvadrat så att den har lika många mörka som vita rutor. På hur många sätt kan han göra det?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Matilda har två leksakskuber med bokstäver på sidorna. Totalt finns det 12 olika bokstäver. Hur många ord på två bokstäver kan Matilda bilda?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

En kung har 10 slavar och 1000 flaskor med vin, en av vinflaskorna är förgiftad. Du kan låta slavarna smaka på vinet från en eller flera olika flaskor. Dricker man giften så dör man om en timme. Du har en timme på dig.

Hitta på något sätt att bestämma vilken flaska som är förgiftad. Hur många slavar som mest kan du garanterat ha kvar levande efter detta experiment?

I hur många delar delas en regelbunden 100-hörning upp utav alla dess diagonaler?

Problem@Aron

Årskurs 8 - gy3

Problem@Aron

Årskurs 8 - gy3

En uppdelning av ett positivt heltal AA i summatermer A=a1+a2++an(n1)A = a_1 + a_2 + … + a_n \: (n \geq 1) kallar vi för palindromialt om ai=an+1ia_i = a_{n+1-i} för 1in1 \leq i \leq n, det vill säga om a1=ana_1 = a_n och a2=an1a_2 = a_{n-1} osv. Bestäm antalet palindromiella uppdelningar för talet 20202020.

(Vill du skriva upphöjt med i svaret skriver du summan av exponenten och basen, t.ex n+bn+b istället för nbn^b)

Problem@Aron

Årskurs 8 - gy3

<<<<<
  • sida 1 av 5
  • 8 resultat per sida
>>>>>