Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy3

Vilket är det minsta antalet kvadrater som en 8x7-rektangel kan delas upp i om man endast får dela längs med rutornas gränser?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

På bilden ser du kartan av ett skidspår, där siffrorna står för avståndet (i km) mellan svängarna. Vilken är skidspårets totala längd? Svara i antal km.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Sex kottar ligger så som bilder visar. Hur många trianglar går det att rita som har kottarna som hörn?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Nicke bygger en rektangel utav 14 tändstickor. På hur många sätt kan han göra det om alla tändstickorna ska användas (rektanglar med samma form räknas som samma sätt, även om de vrids)?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Hur många hörn har en träkub där man skurit bort alla hörnen med pyttesmå raka snitt?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Hur stor area har figuren (i rutor)? Multiplicera svaret med 100 och skriv in det talet du får i svarsrutan.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Man limmade ihop en figur utav 36 kuber. Figuren är helt gul på utsidan. Hur många helröda kuber kunde man ha använt som mest när man satte ihop figuren?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

En kub med sidan 6 cm byggdes utav träkuber med sidan 1 cm och ytan på den stora kuben målades vitt. Hur många av småkuberna har 2 målade sidor?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

<<<<<
  • sida 1 av 5
  • 8 resultat per sida
>>>>>