Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

taggar 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

En chokladkaka består av 12 rutor där vissa är av mörk och vissa är av vit choklad (se bild). Godiskungen vill skära ut en 2x2-kvadrat så att den har lika många mörka som vita rutor. På hur många sätt kan han göra det?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 4

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 4

Maria hittade fem hinkar av olika färger: en röd, en orange, en gul, en grön och en blå. Alla hinkar kan läggas in i varandra. Den röda hinken får plats i två av hinkarna, men inte de andra två. Den gula hinken får plats i den blå, den gröna i den gula, den blåa i den orangea. Vilken hink är näst störst?

Svara med ett tal: röd = 1 orange = 2 gul = 3 grön = 4 blå = 5

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 4

Vid hur många tal kommer siffran fyra dyka upp från 1 till 400?

På en idrottslektion ställde sig hela klassen på ett led. Först skulle vart sjunde barn räcka upp vänsterhanden och gå ur ledet. Sedan skulle vart tredje barn i ledet räcka upp högerhanden och gå ur ledet och till sist skulle vart femte barn räcka upp båda händerna och gå ur ledet. Till sist var det 15 barn som stod kvar i ledet.

Lägg ihop summan av all möjliga antal barn i klassen.

<<<<<
  • sida 1 av 1
  • 8 resultat per sida
>>>>>