Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Lilla Ida hittade en bok och klottrade i den på var tredje sida. Klottret blev inspirerat och ritade Ida på var femte sida i samma bok. När pappa kom hem upptäckte han sex klotterbilder samt fyra porträtt av lilla Ida. Hur många sidor hade boken?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Rutorna på pyramiden på bilden fyllde man med hjälp av följande regel: Över två tal intill varandra skrev man in hälften av talens summa. Sedan suddade man några av talen. Vilket tal stod längst upp?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

De tre små grisarna fångade 32 små fiskar och började tillaga fisksoppa. Första grisen lade in 4 utav sina fiskar i grytan, den andra lade in 7, och den tredje lade in 12. Efter det visade det sig att alla grisarna hade lika många fiskar kvar. Hur många fiskar fångade den grisen som fångade mest?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Lös den matematiska rebusen: LIMA + LIRA = RAMLA (olika bokstäver står för olika siffror, samma står för samma).

Som svar, skriv in värdet på talet RAMLA.

Vid hur många tal kommer siffran fyra dyka upp från 1 till 400?

Problem@joltmupp
Problem@joltmupp

Ett larmsystem piper en gång var nionde sekund för att visa att det fungerar. Det piper till för första gången exakt kl 14.15.35. Hur många gånger har det pipit kl 14.18.57?

Problem@joltmupp
Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Hur många siffror har det minsta positiva heltalet som har siffersumma 2018?

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Jag tänker på ett tresiffrigt tal.

Med vart och ett av talen 543, 142, 562 har mitt tal en exakt likadan siffra på samma position (ental, tiotal eller hundratal), medan de andra två siffrorna är annorlunda i mitt tal. Vilket tal tänker jag på?

<<<<<
  • sida 4 av 8
  • 8 resultat per sida
>>>>>