Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Sätt in talen 2, 5, 7 och 11 på rutornas plats så att resultatet av uträkningen blir korrekt. Varje tal ska sättas in exakt en gång.

5(+3(+4(+13)))=20205\cdot(\square + 3\cdot(\square +4\cdot(\square +13\cdot\square)))=2020

Svaret blir talen skrivna direkt efter varandra i ordningen de står från vänster till höger.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Miriam och hennes mamma leker affär. I mammans affär få man byta in en kotte mot 3 knappar, en knapp mot 2 stift eller mot 4 pärlor, en knapp plus en pärla kan man byta in mot två kottar, och 3 stift kan man byta in mot en kotte. Miriam kommer till affären med en kotte. Hon får göra 100 byten. Hur många kottar kan hon ha som mest efter alla byten?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Lilla Alve tror att siffran 3 betyder 1 och att siffran 1 betyder 3 (alla andra siffror kan han bra). Han får i uppgift att räkna ut 1337+2020. Vad får han för svar?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Hur många poäng kan man teoretiskt få som mest i tävlingen Borromeiska Trianglar idag?

Förtydligande: Den dagen bestod tävlingen av 25 problem i ett 5x5-rutnät.

För varje korrekt löst problem får man 1 poäng, plus ytterligare 1 poäng per korrekt löst problem i intilliggande rutor (som gränsar längs med en sida). Poängen för rutan kan uppdateras även i efterhand, allt eftersom man löser fler problem intill.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Hackern Hasse attackerade hemsidan gratiskakor.nu med jämna mellanrum 17 gånger under nyårsnatten. Den första attacken gjorde han kl. 21:54 den 31 december och den sista kl. 11:30 den 1 januari. Hur lång tid (i minuter) var det mellan attackerna?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Elsa skulle addera två tal. Hon råkade skriva en extra nolla i slutet på ett av talen och fick summan 6641 istället för 2411. Vilka tal skulle hon addera? (Skriv det minsta talet först och sedan det största talet direkt efter).

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

2030405040302x=263952655239262030405040302\cdot x=26395265523926. Bestäm xx.

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 8

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 8

En erfaren zooanställd kan tvätta en björn på 30 minuter, medan hans assistent behöver 1 timme för att göra det. Hur lång tid tar det för dem att tvätta två björnar tillsammans? Svara i minuter.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 8

<<<<<
  • sida 3 av 8
  • 8 resultat per sida
>>>>>