Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

En pythonorm som är 16 meter lång tar sig över en 32 meter lång bro på 18 minuter. På hur många minuter tar ormen sig förbi en lyktstolpe?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Från talet 100...0 (25 nollor) subtraherade man talet 25. Vilken siffersumma har resultatet som man fick?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 8

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 8

David är 12 år och hans pappa är 42 år. Efter hur många år kommer David vara hälften så gammal som sin pappa? Svara i antal år.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 8

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

En målad träkub med sidan 6 cm delades upp i småkuber med sidan 1 cm. Hur många av småkuberna kommer ha exakt 2 målade sidor?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Till och med när kamelen Desirée är törstig utgörs hennes vikt till 84% av vatten. När hon har druckit sig otörstig stiger vikten till 800 kg varav nu 85 % är vatten. Hur mycket väger kamelen Desirée när hon är törstig? (Svara i kg.)

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Bestäm summan av alla tresiffriga tal som kan skrivas med hjälp av siffrorna 1, 3 och 5 sådana att alla tre siffrorna förekommer var sin gång i talet.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

I hur många delar kommer en 30×3030\times 30-papperkvadrat falla isär om man klipper varje ruta längs med båda diagonalerna?

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Till en schackturnering kan varje skola skicka en eller två deltagare. Totalt deltog det 17 skolor och 30 elever. Hur många skolor skickade två elever?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

<<<<<
  • sida 2 av 8
  • 8 resultat per sida
>>>>>