Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

.

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Till och med när kamelen Desirée är törstig utgörs hennes vikt till 84% av vatten. När hon har druckit sig otörstig stiger vikten till 800 kg varav nu 85 % är vatten. Hur mycket väger kamelen Desirée när hon är törstig? (Svara i kg.)

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Bestäm summan av alla tresiffriga tal som kan skrivas med hjälp av siffrorna 1, 3 och 5 sådana att alla tre siffrorna förekommer var sin gång i talet.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 7

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

I hur många delar kommer en 30×3030\times 30-papperkvadrat falla isär om man klipper varje ruta längs med båda diagonalerna?

Problem@joltmupp

Årskurs 3 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Till en schackturnering kan varje skola skicka en eller två deltagare. Totalt deltog det 17 skolor och 30 elever. Hur många skolor skickade två elever?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Sätt in talen 2, 5, 7 och 11 på rutornas plats så att resultatet av uträkningen blir korrekt. Varje tal ska sättas in exakt en gång.

5(+3(+4(+13)))=20205\cdot(\square + 3\cdot(\square +4\cdot(\square +13\cdot\square)))=2020

Svaret blir talen skrivna direkt efter varandra i ordningen de står från vänster till höger.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Miriam och hennes mamma leker affär. I mammans affär få man byta in en kotte mot 3 knappar, en knapp mot 2 stift eller mot 4 pärlor, en knapp plus en pärla kan man byta in mot två kottar, och 3 stift kan man byta in mot en kotte. Miriam kommer till affären med en kotte. Hon får göra 100 byten. Hur många kottar kan hon ha som mest efter alla byten?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Lilla Alve tror att siffran 3 betyder 1 och att siffran 1 betyder 3 (alla andra siffror kan han bra). Han får i uppgift att räkna ut 1337+2020. Vad får han för svar?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Hur många poäng kan man teoretiskt få som mest i tävlingen Borromeiska Trianglar idag?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

<<<<<
  • sida 1 av 6
  • 8 resultat per sida
>>>>>