Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Sökresultat för

Visar problem

 med 

kategorier 

 

ordnade efter 

datum

 för följande årskurser:

1 - gy3

Visar

per rad.

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Tre kompisar besöker en butik. Den första köper två bullar och en cookie för totalt 13 kronor, den andra en cookie och två donuts för 17 kronor och den tredje köper en bulle, en cookie och en donut. Hur många kronor spenderar den tredje kompisen?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 9

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

På ena skålen av en balansvåg ligger tre gurkor och tre tomater, på andra skålen ligger en gurka och åtta tomater. Vågen är i balans. Hur många tomater behövs för att balansera upp fyra gurkor?

Problem@joltmupp

Årskurs 1 - 6

Problem@joltmupp

Årskurs gy1 - gy3

Problem@joltmupp

Årskurs gy1 - gy3

Låt a,b,c,da,b,c,d vara positiva tal sådana att a+b+c+d=1a+b+c+d=1. Bestäm det minsta värdet som uttrycket 1a+1b+1c+1d\frac1a+\frac1b+\frac1c+\frac1d kan anta.

Problem@joltmupp

Årskurs gy1 - gy3

Problem@Aron

Årskurs 6 - 9

Problem@Aron

Årskurs 6 - 9

Man blandar 12 kg 40%-ig spritlösning med 8 kg vatten. Bestäm den procentuella sprithalten i blandningen.

Svara i procent.

Problem@Aron

Årskurs 6 - 9

Problem@Aron

Årskurs 1 - gy3

Problem@Aron

Årskurs 1 - gy3

Lös ekvationen 6*(x−5)^2 = −5*(x−5)*√(x + 15)+x+15.

Ange ekvationens minsta heltalslösning.

Problem@Aron

Årskurs 1 - gy3

Problem@Dux

Årskurs 7 - gy3

Problem@Dux

Årskurs 7 - gy3

I programeringsgruppen Double på Mattekollo går det 15 personer. Om vi utgår ifrån att vi inte räknar med skottdagen, vad är chansen att Valentina gratulerar två av personerna på födelsedagen på samma dag? (Skriv svaret i antal procent och avrunda.)

Problem@Dux

Årskurs 7 - gy3

Hur många dagar i sträck kan Christoffer som mest lösa roliga matteuppgifter om han bara gör det på onsdagar, lördagar samt udda datum (t.ex. den 25:e)?

Årskurs 6 - 9

Årskurs 6 - 9

Vanja läste ut en bok på 2 dagar. Första dagen läste han en tredjedel av hela boken samt 16 sidor till. Andra dagen läste han hälften av det som var kvar samt 20 sidor till. Hur många sidor hade boken?

Årskurs 6 - 9

<<<<<
  • sida 1 av 9
  • 8 resultat per sida
>>>>>