Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Skriv ner det största niosiffriga talet där alla siffrorna är olika.

På ett internationellt möte sitter 12 personer runt ett bord. Vilka 6 personer i rad man än tar, så är de som mest från 3 olika länder. Hur många länder kan som mest vara respresenterade på mötet?

Några forskare kom till en konferens. När man försökte placera dem i tvårummare på hotellet, så blev en plats ledig i ett av rummen. Då försökte man placera dem i trerummare och även då blev en plats ledig i ett av rummen. Samma sak hände när man försökte placera alla i fyrrummare. Men när man placerade dem i femrummare fick alla plats precis. Hur många forskare kom till konferensen om man vet att de var färre än 50?