Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Kalle och Elsa har lika många godisbitar. Kalle gav bort 7 av sina godisbitar till Elsa. Hur många fler bitar har Elsa än Kalle?

Lös den matematiska rebusen: LIMA + LIRA = RAMLA (olika bokstäver står för olika siffror, samma står för samma).

Som svar, skriv in värdet på talet RAMLA.

Från hinken tog man upp tre fiskar, en tredjedel av de resterande fiskarna, och sedan tre fiskar till. Efter det fanns hälften av det ursprungliga antalet fiskar kvar i hinken. Hur många fiskar fanns i hinken från början?