Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Hur många olika tvåsiffriga tal kan skrivas med hjälp av siffrorna 3, 5 och 6 om siffrorna i talet måste vara olika?

På ett internationellt möte sitter 12 personer runt ett bord. Vilka 6 personer i rad man än tar, så är de som mest från 3 olika länder. Hur många länder kan som mest vara respresenterade på mötet?

Från hinken tog man upp tre fiskar, en tredjedel av de resterande fiskarna, och sedan tre fiskar till. Efter det fanns hälften av det ursprungliga antalet fiskar kvar i hinken. Hur många fiskar fanns i hinken från början?