Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Kalle och Elsa har lika många godisbitar. Kalle gav bort 7 av sina godisbitar till Elsa. Hur många fler bitar har Elsa än Kalle?

Lös den matematiska rebusen: LIMA + LIRA = RAMLA (olika bokstäver står för olika siffror, samma står för samma).

Som svar, skriv in värdet på talet RAMLA.

Vad är det minsta antalet färger man behöver för att kunna färglägga figuren nedanför utan att två rutor bredvid varandra har samma färg?