Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Skriv ner det största niosiffriga talet där alla siffrorna är olika.

jag är 6 år hur gammal är jag om 666666666667 år?

Nicke bygger en rektangel utav 14 tändstickor. På hur många sätt kan han göra det om alla tändstickorna ska användas (rektanglar med samma form räknas som samma sätt, även om de vrids)?