Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Hur många olika tvåsiffriga tal kan skrivas med hjälp av siffrorna 3, 5 och 6 om siffrorna i talet måste vara olika?

På ett internationellt möte sitter 12 personer runt ett bord. Vilka 6 personer i rad man än tar, så är de som mest från 3 olika länder. Hur många länder kan som mest vara representerade på mötet?

I hur många delar kommer en 30×3030\times 30-papperkvadrat falla isär om man klipper varje ruta längs med båda diagonalerna?