Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Kalle och Elsa har lika många godisbitar. Kalle gav bort 7 av sina godisbitar till Elsa. Hur många fler bitar har Elsa än Kalle?

Lös den matematiska rebusen: LIMA + LIRA = RAMLA (olika bokstäver står för olika siffror, samma står för samma).

Som svar, skriv in värdet på talet RAMLA.

Medianer AA1AA_1, BB1BB_1, CC1CC_1 av triangeln ABCABC korsas i punkten OO. Arean av ABCABC är lika med 24 kvadratcentimeter. Vad är då arean av trianglarna AB1OAB_1O och A1BOA_1BO tillsammans? Lägg ihop alla möjliga svaren och skriv in i rutan (i kvadratcentimeter).