Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Hur många olika tvåsiffriga tal kan skrivas med hjälp av siffrorna 3, 5 och 6 om siffrorna i talet måste vara olika?

På ett internationellt möte sitter 12 personer runt ett bord. Vilka 6 personer i rad man än tar, så är de som mest från 3 olika länder. Hur många länder kan som mest vara representerade på mötet?

Dela upp talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i två grupper så att summan av talen i ena gruppen blir lika med produkten av talen i den andra gruppen.

(Skriv upp talen i stigande ordning, men bara den gruppen som det är färst tal i. T.ex. om du tror att man ska dela upp gruppen i talen 3, 4, 9 och resten så skriver du 349 som svar.)