Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Hur många olika tvåsiffriga tal kan skrivas med hjälp av siffrorna 3, 5 och 6 om siffrorna i talet måste vara olika?

På ett internationellt möte sitter 12 personer runt ett bord. Vilka 6 personer i rad man än tar, så är de som mest från 3 olika länder. Hur många länder kan som mest vara representerade på mötet?

Skär en 4x4 kvadrat i två likadana halvor, som alltså har samma form och storlek. Du får endast skära längs med linjerna i figuren. Att skära innebär att t.ex klippa med sax.

På hur många olika sätt kan man skära figuren i två likadana halvor?

Sätten som man får från varandra genom spegling eller rotation räknas som samma.