Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Skriv ner det största niosiffriga talet där alla siffrorna är olika.

Jag har en pinne som är 10cm. När det regnar blir den 4 cm längre och på onsdagar så blir den 9 cm längre. Hur lång är min pinne på en regnig onsdag?

Vilket är det minsta antalet olika siffror som man behöver lära ut till en apa för att den ska kunna skriva minst fyra olika tvåsiffriga tal?