Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

På två händer finns det tio fingrar. Hur många fingrar finns det på tio händer?

Om Isabelle lägger alla sina böcker i högar om två så får hon en bok över. Om hon lägger alla sina böcker i högar om tre så får hon två böcker över. Hur många böcker får hon över om hon lägger alla sina böcker i högar om sex?

(Skriv alla möjliga svar efter varandra i storleksordning. Till exempel om de möjliga svaren är 0 och 2 skriv "02" i svarsrutan.)

En erfaren zooanställd kan tvätta en björn på 30 minuter, medan hans assistent behöver 1 timme för att göra det. Hur lång tid tar det för dem att tvätta två björnar tillsammans? Svara i minuter.