Anmäl fel med sidan

Jag vill anmäla ett fel eftersom...

Avbryt

Borromeiska Trianglar 2021

Den 28:e november 2021 mellan klockan 10:15 och 11:45 kommer lagtävlingen Borromeiska trianglar för åk 4-6 hållas. Den är egentligen menad för lag på tre personer som går i mellanstadiet, men vem som helst och i vilken sorts lag som helst (inklusive helt själv) får jättegärna också vara med, fast då utan att officiellt tävla. Om du vill vara med går det att registrera lag redan nu!

Hur många olika tvåsiffriga tal kan skrivas med hjälp av siffrorna 3, 5 och 6 om siffrorna i talet måste vara olika?

Om Isabelle lägger alla sina böcker i högar om två så får hon en bok över. Om hon lägger alla sina böcker i högar om tre så får hon två böcker över. Hur många böcker får hon över om hon lägger alla sina böcker i högar om sex?

(Skriv alla möjliga svar efter varandra i storleksordning. Till exempel om de möjliga svaren är 0 och 2 skriv "02" i svarsrutan.)

Sjuksystern Nina gör en rundvandrig några gånger om dygnet på sjukhuset. Hennes rundvandrig pågår exakt den tiden då minst en av visarna (minut- eller timvisaren) på en vanlig klocka befinner sig mellan 2 och 3 eller mellan 9 och 10. Hur lång tid under ett dygn pågår Ninas rundvandrigar? Svara i antalet minuter.